Chính Sách Quyền Riêng Tư của Lắp truyền hình FPT

Có hiệu lực từ 2020-01-20

 1. Giới Thiệu

Cảm ơn bạn vì đã lựa chọn Lắp truyền hình FPT!

Tại Lắp truyền hình FPT, chúng tôi muốn đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho bạn để đảm bảo bạn tận hưởng dịch vụ của chúng tôi. Để làm được điều này, chúng tôi cần hiểu rõ thói quen nghe nhạc trực tuyến / streaming của bạn để có thể đem đến những dịch vụ đặc biệt và mang tính cá nhân dành riêng cho bạn. Quyền riêng tư và an toàn dữ liệu cá nhân của bạn đang, và sẽ luôn luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi muốn giải thích rõ ràng cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn – cũng như chỉ ra các biện pháp kiểm soát và lựa chọn dành cho bạn về thời gian và cách thức chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Đó là mục tiêu của chúng tôi, và Chính Sách Quyền Riêng Tư này ("Chính Sách") sẽ giải thích chính xác ý định của chúng tôi một cách chi tiết như được nêu dưới đây.

 1. Về Chính Sách này

Chính Sách này trình bày các chi tiết thiết yếu liên quan đến mối quan hệ giữa dữ liệu cá nhân của bạn với Lắp truyền hình FPT AB. Chính Sách này được áp dụng đối với tất cả các dịch vụ của Lắp truyền hình FPT và với bất kỳ dịch vụ liên quan nào (sau đây sẽ được gọi tắt là "Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT"). Các điều khoản chi phối việc sử dụng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT của bạn sẽ được quy định trong Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng ("Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng").

Tuỳ từng thời điểm, chúng tôi có thể phát triển các dịch vụ mới hoặc đề xuất các dịch vụ bổ sung. Nếu việc giới thiệu các dịch vụ mới hoặc bổ sung này dẫn tới bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trong cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin hoặc các điều khoản hoặc chính sách bổ sung. Trừ khi có quy định khác khi được giới thiệu, những dịch vụ mới hoặc dịch vụ bổ sung này sẽ tuân thủ theo Chính Sách này.

Mục tiêu của Chính Sách này là để:

 1. Đảm bảo rằng bạn hiểu chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân nào về bạn, lý do chúng tôi thu thập và sử dụng chúng, và chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai;
 2. Giải thích cách chúng tôi sử dụng những dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi để đem lại cho bạn trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT; và
 3. Giải thích các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến những dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý, và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi hi vọng Chính Sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các cam kết của chúng tôi đối với bạn về quyền riêng tư. Để được làm rõ thêm về các điều khoản trong Chính Sách này, vui lòng truy cập Trung Tâm Quyền Riêng Tư của chúng tôi tại Lắp truyền hình FPT.com. Để biết thêm về cách liên hệ với chúng tôi khi bạn có bất kỳ thắc mắc hay quan ngại nào, vui lòng xem Phần 12 'Cách liên hệ với chúng tôi' dưới đây. Mặt khác, nếu bạn không đồng ý với nội dung của Chính Sách này, xin hãy nhớ rằng bạn có quyền lựa chọn có sử dụng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT hay không.

 1. Các quyền và ưu tiên của bạn: Cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát

Quy Định Chung về Bảo Vệ Dữ Liệu, hoặc "GDRP", mang lại những quyền nhất định cho các cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ. Theo đó, chúng tôi rất vui lòng cung cấp các biện pháp kiểm soát tính minh bạch và kiểm soát truy cập để giúp người dùng tận dụng các quyền đó. Khi có quy định và ngoại trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của luật áp dụng, các quyền mà cá nhân có bao gồm:

 • Quyền truy cập – quyền được thông báo, và quyền yêu cầu truy cập những dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi xử lý;
 • Quyền chỉnh sửa – quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn khi những dữ liệu này không chính xác hoặc không hoàn chỉnh;
 • Quyền xoá – quyền yêu cầu chúng tôi xoá dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền hạn chế - quyền yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn dừng xử lý tất cả hoặc một phần các dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền phản đối -
  • quyền phản đối, tại bất kỳ thời điểm nào, việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các căn cứ liên quan đến tình huống cụ thể của bạn;
  • quyền phản đối việc các dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý vì các mục đích tiếp thị trực tiếp;
 • Quyền di chuyển dữ liệu – quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn dưới dạng điện tử và quyền truyền dữ liệu cá nhân đó cho việc sử dụng dịch vụ của một bên khác; và
 • Quyền không bị lệ thuộc vào các quyết định tự động – quyền không bị lệ thuộc và quyết định được đưa ra hoàn toàn tự động, bao gồm quyết định tạo hồ sơ, khi quyết định có hiệu lực pháp lý với bạn hoặc gây ra hệ quả đáng kể tương tự.

Để bạn có thể hiểu thêm về những quyền này, thực thi các quyền này một cách dễ dàng, và lưu các tuỳ chọn của mình liên quan đến cách Lắp truyền hình FPT sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi cung cấp các tính năng sau:

 • "Cài Đặt Quyền Riêng Tư (truy cập thông qua trang tài khoản của bạn)" – cho phép bạn cài đặt các tuỳ chọn về cách xử lý một số dữ liệu cá nhân nhất định, và tính năng tự động "Tải về dữ liệu của bạn" giúp tải về các thông tin tài khoản và sử dụng cơ bản.
 • Trung Tâm Quyền Riêng Tư– cung cấp địa điểm tập trung thông tin tiện lợi, nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Lắp truyền hình FPT sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, và cách bạn có thể thực thi những quyền đó.
 • "Cài Đặt Thông Báo (truy cập thông qua trang tài khoản của bạn)" - cho phép bạn lựa chọn những thông báo tiếp thị nào bạn nhận từ Lắp truyền hình FPT. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt này để nhận hoặc từ chối các loại email và thông báo hiển thị khác nhau. Vui lòng lưu ý rằng các email tiếp thị từ Lắp truyền hình FPT đều có tuỳ chọn từ chối email ngay trong email đó (ví dụ như liên kết hủy đăng ký để từ chối nhận email ngay trong email chúng tôi gửi đến bạn). Bằng cách nhấp chuột vào liên kết trong email, bạn có thể từ chối nhận các thông báo cùng loại với thông báo đó trong tương lai (ví dụ như Cập Nhật về Nghệ Sĩ). Bạn cũng có thể sử dụng trang Cài Đặt Thông Báo để chọn những loại email và thông báo tiếp thị hiển thị.
 • Chính Sách Cookies– cung cấp cho bạn thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookies, bao gồm việc quảng cáo dựa trên sở thích của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm các thông tin về các cách quản lý các ưu tiên về cookie của mình và từ chối một số loại theo dõi nhất định; và
 • Tính Năng Hỗ Trợ Khách Hàng - Trên trang web hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có một số trang cung cấp các hướng dẫn thêm cho các thắc mắc về việc bảo vệ dữ liệu. Một nguồn thông tin chính là bài viết về Quyền Dữ Liệu và Cài Đặt Quyền Riêng Tư, trong đó bao gồm các câu trả lời cho "Các Câu Hỏi Thường Gặp" về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sự riêng tư hay các quyền của mình, hoặc cách để thực thi các quyền đó, vui lòng liên hệ Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu bằng cách sử dụng mẫu đơn "Liên Hệ Với Chúng Tôi" trên Trung Tâm Quyền Riêng Tư. Nếu bạn có lo ngại về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi hi vọng rằng bạn sẽ tiếp tục làm việc với chúng tôi để giải quyết những lo ngại này. Tuy nhiên, bạn cũng có thể liên hệ và có quyền khiếu nại tới Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu Thụy Điển (Datainspektionen) hoặc Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu ở địa phương của bạn.

 1. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn

Chúng tôi đã trình bày trong bảng dưới đây những loại dữ liệu cá nhân về bạn chúng tôi thu thập và sử dụng, và cách chúng tôi thu thập những dữ liệu này:

*** Bảng dưới đây mô tả các loại dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập khi bạn đăng ký Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT:***

Các loại dữ liệu cá nhân

Mô tả loại

Dữ Liệu Người Dùng

Đây là loại dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp hoặc được chúng tôi thu thập để giúp bạn có thể đăng ký và sử dụng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT. Tuỳ thuộc vào gói Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT mà bạn đăng ký, các dữ liệu này có thể bao gồm tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, và quốc gia của bạn.

Một số dữ liệu cá nhân chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp là những dữ liệu cần thiết để tạo lập tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể lựa chọn cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu cá nhân bổ sung để cá nhân hoá thêm tài khoản của mình.

Các dữ liệu cá nhân cụ thể mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào gói Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT mà bạn đăng ký, cách bạn tạo lập tài khoản, và liệu bạn có sử dụng dịch vụ bên thứ ba nào (như là Facebook) để đăng ký và sử dụng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT không. Nếu bạn sử dụng dịch vụ bên thứ ba để tạo lập tài khoản, chúng tôi sẽ nhận dữ liệu cá nhân của bạn thông qua dịch vụ bên thứ ba đó, nhưng chỉ khi bạn đã đồng ý cho dịch vụ bên thứ ba đó chia sẻ những dữ liệu đó với chúng tôi. Vui lòng lưu ý các gói và những tuỳ chọn đăng ký được cung cấp có thể có sự khác biệt giữa các quốc gia khác nhau.

*** Bảng dưới đây mô tả các loại dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập khi bạn sử dụng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT:***

Các loại dữ liệu cá nhân

Mô tả loại

Dữ Liệu Sử Dụng

Dưới đây là các loại dữ liệu cá nhân về bạn được thu thập khi bạn đang truy cập và/hoặc sử dụng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT, bao gồm:

 • Thông tin về loại gói Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT của bạn.
 • Thông tin về các tương tác của bạn với Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT, như các câu hỏi bạn tìm kiếm (bao gồm cả ngày và thời điểm bạn yêu cầu), lịch sử nghe nhạc trực tuyến / streaming, các danh sách phát bạn tạo lập, thư viện, lịch sử duyệt web, và các tương tác của bạn với Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT, các nội dung và các người dùng Lắp truyền hình FPT khác. Thông tin này cũng có thể bao gồm chi tiết về việc bạn sử dụng ứng dụng bên thứ ba có liên quan đến Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT.
 • Những suy luận về sở thích và ưu tiên của bạn dựa trên lịch sử sử dụng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT của bạn.
 • Nội Dung Người Dùng (được định nghĩa trong Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng) mà bạn đăng trên Lắp truyền hình FPT, như hình ảnh, tiêu đề danh sách phát, và các tương tác của bạn với nhóm Dịch Vụ Khách Hàng Lắp truyền hình FPT. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ truy cập vào máy ảnh của bạn hoặc những hình ảnh từ thiết bị của bạn nếu bạn cho phép, và chúng tôi sẽ chỉ truy cập những hình ảnh mà bạn đã lựa chọn cấp quyền chia sẻ cụ thể và các siêu dữ liệu có liên quan đến những hình ảnh đó, như là loại tệp và kích cỡ hình ảnh. Chúng tôi sẽ không bao giờ quét hoặc lấy ảnh từ thư viện ảnh hoặc cuộn camera trong thiết bị của bạn.
 • Một số dữ liệu kỹ thuật, có thể bao gồm:
  • Thông tin URL;
  • các định danh trực tuyến bao gồm dữ liệu cookie và địa chỉ IP;
  • thông tin các loại thiết bị bạn đang sử dụng như thông tin định danh thiết bị riêng biệt, loại kết nối mạng (ví dụ như wifi, 3G, LTE hay Bluetooth), nhà cung cấp, hiệu suất mạng và thiết bị, loại trình duyệt, ngôn ngữ, các thông tin cho phép quản lý quyền kỹ thuật số, hệ điều hành và phiên bản ứng dụng Lắp truyền hình FPT;
  • thuộc tính của các thiết bị trên mạng wifi của bạn hiện có để kết nối với Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT (ví dụ như loa ngoài);
  • vị trí không chính xác của bạn, mà có thể được tìm thấy hoặc suy luận ra từ một số dữ liệu kỹ thuật nhất định (ví dụ như địa chỉ IP và cài đặt ngôn ngữ trong thiết bị của bạn, hoặc đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán), để có thể tuân thủ theo các yêu cầu đối với từng khu vực địa lý trong thoả thuận cấp phép của chúng tôi, và để có thể cung cấp các nội dung và quảng cáo cá nhân hoá cho bạn; và
  • dữ liệu cảm biến từ chuyển động hoặc định hướng thiết bị (ví dụ như từ cảm biến gia tốc hoặc con quay hồi chuyển) cần thiết để cung cấp các tính năng đặc biệt của Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT đến bạn.

Dữ Liệu Xác Minh Gói

Đối với những người dùng những gói nhất định như Gói Gia Đình Cao Cấp và Gói Đôi Cao Cấp, chúng tôi có thể sẽ sử dụng ứng dụng bản đồ bên thứ ba (như Google Maps) và/hoặc dịch vụ định vị trong thiết bị của bạn để giúp bạn xác minh địa chỉ của mình. Dữ Liệu này sẽ được thu thập chỉ cho mục đích xác minh việc đáp ứng điều kiện đối với Gói Gia Đình Cao Cấp và Gói Đôi Cao Cấp, và sẽ không được sử dụng cho mục đích quảng cáo hay bất kỳ mục đích nào khác.

***Bảng dưới đây cung cấp mô tả về các dữ liệu cá nhân bạn lựa chọn cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những tính năng/chức năng bổ sung ***

Các loại dữ liệu cá nhân

Mô tả loại

Dữ Liệu Giọng Nói

Nếu tính năng thoại có sẵn trong thị trường nơi bạn cư trú, chúng tôi thu thập dữ liệu giọng nói của bạn khi bạn cho phép để cung cấp cho bạn các tính năng và chức năng bổ sung, chẳng hạn như để tương tác với Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT bằng giọng nói của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính Sách Kiểm Soát Giọng Nói của chúng tôi.

Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng

Chúng tôi có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân nhất định khi bạn đăng ký sử dụng bản Thử Nghiệm hoặc mua bất kỳ Gói Tính Phí nào của chúng tôi (được định nghĩa trong Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng) hoặc thực hiện các thanh toán khác thông qua Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT. Các dữ liệu cá nhân cụ thể chúng tôi thu thập sẽ khác nhau tùy theo phương thức thanh toán (ví dụ như thanh toán trực tiếp qua nhà mạng điện thoại di động của bạn, hoặc thông qua hoá đơn), nhưng sẽ đều bao gồm những thông tin như sau:

 • Họ và tên;
 • Ngày tháng năm sinh;
 • Loại thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, ngày hết hạn, và một số chữ số của số thẻ của bạn;
 • Mã bưu chính;
 • Số điện thoại di động; và
 • Chi tiết về lịch sử mua và thanh toán của bạn.

Dữ Liệu Cuộc Thi, Khảo Sát và Rút Thăm Trúng Thưởng

Khi bạn hoàn thành bất kỳ mẫu đơn nào, trả lời khảo sát hoặc bảng hỏi, hoặc tham gia cuộc thi, chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp.

***Bảng dưới đây mô tả những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ các nguồn bên thứ ba ***

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ nhiều bên thứ ba khác nhau. Những nguồn bên thứ ba này khác nhau tùy từng thời điểm, và bao gồm:

Các loại nguồn bên thứ ba

Mô tả loại

Đối tác xác thực

Nếu bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào dịch vụ của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của bên thứ ba (ví dụ như Facebook), chúng tôi sẽ nhập thông tin của bạn từ bên thứ ba đó để giúp bạn tạo lập tài khoản với chúng tôi.

Đối tác dịch vụ kỹ thuật

Chúng tôi cộng tác với các đối tác dịch vụ kỹ thuật cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu nhất định, như bản đồ địa chỉ IP tới dữ liệu địa điểm không chính xác (ví dụ như thành phố hay quốc gia), để chúng tôi có thể cung cấp Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT, các nội dung và các tính năng.

Đối tác thanh toán

Nếu bạn lựa chọn chi trả cho một dịch vụ hoặc một tính năng bằng hoá đơn, chúng tôi có thể sẽ nhận dữ liệu của bạn từ các đối tác thanh toán để có thể gửi các hoá đơn cho bạn, xử lý thanh toán của bạn và để cung cấp cho bạn sản phẩm bạn đã mua.

Nhà quảng cáo và các đối tác quảng cáo khác

Chúng tôi có thể nhận những dữ liệu nhất định về bạn, như thông tin nhận dạng cookie, thông tin nhận dạng thiết bị điện thoại, hoặc địa chỉ email, và những suy luận về sở thích và ưu tiên của bạn từ những nhà quảng cáo và đối tác quảng cáo nhất định, để chúng tôi có thể mang lại những quảng cáo thích hợp hơn và đánh giá sự hiệu quả của những quảng cáo này.

 1. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vào mục đích gì

Khi bạn sử dụng hoặc tương tác với Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT, chúng tôi dùng nhiều công nghệ khác nhau để xử lý dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn cho những mục đích khác nhau. Chúng tôi đã trình bày trong bảng phía dưới những lý do mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, các cơ sở pháp lý chúng tôi dựa vào để được phép xử lý hợp pháp dữ liệu cá nhân của bạn, và các loại dữ liệu cá nhân (được quy định trong Phần 4 'Những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn', được sử dụng cho những mục đích dưới đây:

Mô tả tại sao Lắp truyền hình FPT xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (‘mục đích xử lý’)

Cơ Sở Pháp Lý cho mục đích xử lý

Loại dữ liệu cá nhân Lắp truyền hình FPT dùng cho mục đích xử lý

Để cung cấp và cá nhân hoá Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT.

 • Thực hiện Hợp Đồng
 • Lợi Ích Chính Đáng
 • Chấp Thuận
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng
 • Dữ Liệu Xác Minh Gói Dịch Vụ
 • Dữ Liệu Giọng Nói

Để hiểu, phát hiện, khắc phục sự cố và sửa lỗi trong Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT

 • Thực hiện Hợp Đồng
 • Lợi Ích Chính Đáng
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng

Để đánh giá và phát triển các tính năng, công nghệ mới, và để cải thiện Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT

 • Lợi Ích Chính Đáng
 • Chấp Thuận
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Giọng Nói

Cho các mục đích tiếp thị, xúc tiến và quảng cáo.

 • Lợi Ích Chính Đáng
 • Chấp Thuận
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Giọng Nói

Để tuân thủ nghĩa vụ luật định và các yêu cầu thực thi pháp luật

 • Tuân thủ nghĩa vụ luật định
 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng
 • Dữ Liệu Xác Minh Gói Dịch Vụ
 • Dữ Liệu Giọng Nói
 • Dữ Liệu về Cuộc Thi, Khảo Sát và Rút Thăm Trúng Thưởng

Để tuân thủ nghĩa vụ theo hợp đồng với các bên thứ ba, ví dụ các hợp đồng li-xăng và thực hiện hành động phù hợp liên quan đến các báo cáo xâm phạm về sở hữu trí tuệ và nội dung không phù hợp.

 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng

Để thiết lập, thực hiện hoặc chống lại các khiếu kiện pháp lý.

 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng
 • Dữ Liệu Xác Minh Gói Dịch Vụ
 • Dữ Liệu Giọng Nói
 • Dữ Liệu về Cuộc Thi, Khảo Sát và Rút Thăm Trúng Thưởng

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh, báo cáo và dự đoán.

 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng

Để xử lý thanh toán của bạn

 • Thực hiện Hợp Đồng
 • Tuân thủ nghĩa vụ luật định
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng

Để phát hiện gian lận, bao gồm gian lận thanh toán và gian lận trong việc sử dụng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT

 • Thực hiện Hợp Đồng
 • Tuân thủ nghĩa vụ luật định
 • Lợi Ích Chính Đáng
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng
 • Dữ Liệu Xác Minh Gói Dịch Vụ

Để thực hiện nghiên cứu, tổ chức cuộc thi, khảo sát và rút thăm trúng thưởng.

 • Thực Hiện Hợp Đồng
 • Lợi Ích Chính Đáng
 • Chấp Thuận
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu về Cuộc Thi, Khảo Sát và Rút Thăm Trúng Thưởng

Nếu bạn yêu cầu thêm các thông tin về thử nghiệm cân bằng mà Lắp truyền hình FPT thực hiện để chứng minh Lắp truyền hình FPT dựa vào cơ sở pháp lý về lợi ích chính đáng theo GDPR, vui lòng xem Mục 12 'Cách liên hệ với chúng tôi' để biết thêm chi tiết cách thức liên hệ với chúng tôi.

 1. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi đã phân loại người nhận dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc tạo ra thông qua việc sử dụng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT của bạn.

***Thông tin công khai có sẵn ***

Các dữ liệu cá nhân sau sẽ luôn công khai có sẵn trên Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT: họ tên và/hoặc tên người dùng, ảnh đại diện của bạn, những người bạn theo dõi và những người theo dõi bạn trên Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT, nghệ sĩ bạn theo dõi gần đây và danh sách phát công khai của bạn.

Các dữ liệu cá nhân bạn có thể lựa chọn chia sẻ

Các dữ liệu cá nhân sau sẽ chỉ được chia sẻ với loại người nhận được trình bày trong bảng dưới đây nếu:

 • bạn chọn sử dụng một tính năng nhất định của Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT và việc chia sẻ một số dữ liệu cá nhân là yêu cầu bắt buộc để sử dụng đúng tính năng đó của Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT; hoặc
 • bạn cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ chọn cài đặt phù hợp trên Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT hoặc ủy quyền cho Lắp truyền hình FPT thông qua cơ chế đưa ra chấp thuận.

Loại Người Nhận

Lý do chia sẻ

Ứng dụng của bên thứ ba và các thiết bị bạn kết nối với Tài Khoản Lắp truyền hình FPT của bạn

Nếu bạn kết nối Tài Khoản Lắp truyền hình FPT của mình với ứng dụng của bên thứ ba và/hoặc các thiết bị, như là, các nền tảng và dịch vụ mạng xã hội, âm thanh, truyền hình hoặc tự động, Lắp truyền hình FPT sẽ chia sẻ các dữ liệu kỹ thuật với bên vận hành ứng dụng bên thứ ba đó và/hoặc thiết bị để kết nối với tài khoản Lắp truyền hình FPT, và/hoặc tạo điều kiện cho việc phát lại Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT.

Đối với một số bên thứ ba nhất định có đề nghị hoặc yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với họ, bạn sẽ được yêu cầu cho phép trước khi chúng tôi cung cấp thông tin của bạn cho các bên thứ ba đó.

Cộng đồng hỗ trợ

Khi bạn đăng ký Tài Khoản Hỗ Trợ Lắp truyền hình FPT trên Cộng Đồng Hỗ Trợ Lắp truyền hình FPT, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tạo một tên người dùng tại mục Cộng Đồng Hỗ Trợ Lắp truyền hình FPT. Tên này sẽ được hiển thị công khai cho bất kỳ ai truy cập vào Cộng Đồng Hỗ Trợ Lắp truyền hình FPT này cùng với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét mà bạn đăng.

Người theo dõi bạn trên Lắp truyền hình FPT

Đôi khi, bạn có thể muốn chúng tôi chia sẻ thông tin sử dụng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT của bạn với những người dùng Lắp truyền hình FPT khác được biết như là “Người Theo Dõi Bạn Trên Lắp truyền hình FPT”.

Ví dụ, bạn có thể lập danh sách phát riêng tư và công khai. Nếu bạn chia sẻ danh sách phát riêng tư với những người khác, vui lòng nhận thức rằng người nhận các danh sách phát riêng tư này có thể chia sẻ các danh sách phát đó với những người khác.

Nghệ sĩ và hãng thu âm

Bạn có thể lựa chọn chia sẻ dữ liệu cá nhân (ví dụ, địa chỉ email của bạn) cho các nghệ sĩ, hãng thu âm, hoặc các đối tác khác, những người có thể muốn gửi trực tiếp các tin tức hoặc chào hàng khuyến mại tới bạn. Bạn sẽ luôn có lựa chọn về việc thay đổi ý muốn và rút lại chấp thuận tại bất kỳ thời điểm nào.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách quản lý thông báo, thông tin công khai có sẵn, và những thông tin bạn chia sẻ với người khác tại Mục 3 'Các quyền và ưu tiên của bạn: Cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát' của Chính Sách này trên Trung Tâm Quyền Riêng Tư.

Thông tin chúng tôi có thể chia sẻ

Loại Người Nhận

Lý Do chia sẻ

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi làm việc với nhà cung cấp dịch vụ thực hiện công việc thay mặt chúng tôi mà có thể cần truy cập một số dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ của họ cho chúng tôi. Những công ty này bao gồm các công ty chúng tôi thuê để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, vận hành hạ tầng kỹ thuật mà chúng tôi cần để cung cấp Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT, hỗ trợ bảo vệ và bảo đảm an toàn các hệ thống và dịch vụ của chúng tôi và hỗ trợ tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của Lắp truyền hình FPT cũng như các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện của đối tác và quảng bá hợp tác thương hiệu mà Lắp truyền hình FPT tham gia.

Bên xử lý thanh toán

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên xử lý thanh toán nếu cần thiết để họ có thể tiến hành xử lý việc thanh toán của bạn, và nhằm mục đích chống gian lận.

Các đối tác quảng cáo

Chúng tôi làm việc với các đối tác quảng cáo để cho phép họ cá nhân hóa nội dung quảng cáo bạn có thể nhận được khi sử dụng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT. Các đối tác quảng cáo này sẽ giúp chúng tôi đưa ra các quảng cáo và thông điệp quảng bá thích hợp hơn đến bạn, các quảng cáo và thông điệp này có thể bao gồm các quảng cáo dựa trên sở thích (còn được biết đến như là quảng cáo thói quen trực tuyến), quảng cáo theo ngữ cảnh, và các quảng cáo hàng cùng loại trên Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT. Chúng tôi và các đối tác quảng cáo của mình có thể xử lý một số dữ liệu cá nhân của bạn để giúp Lắp truyền hình FPT hiểu sở thích hoặc ưu tiên của bạn do đó có thể mang tới các quảng cáo thích hợp hơn đến bạn.

Các đối tác của Lắp truyền hình FPT

Dựa trên cách bạn đăng ký tài khoản Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT (ví dụ thông qua dịch vụ của bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động), chúng tôi sẽ chia sẻ tên người dùng Lắp truyền hình FPT hoặc Dữ Liệu Người Dùng khác của bạn khi cần để tạo tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba đó về việc bạn sử dụng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT, như là việc liệu rằng bạn có sử dụng đề nghị, kích hoạt tài khoản Lắp truyền hình FPT hoặc sử dụng tích cực Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT không và trong chừng mực nào.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn ở dạng biệt hiệu với các đối tác của chúng tôi trong nền công nghiệp âm nhạc để giúp họ hiểu nội dung họ cấp phép sử dụng cho chúng tôi đang được thực hiện như thế nào và cho phép bạn nghe nội dung phát trực tuyến thông qua Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT.

Những nhà nghiên cứu học thuật

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các hoạt động như là phân tích thống kê và nghiên cứu học thuật nhưng chỉ ở dạng biệt hiệu.

Các công ty khác thuộc tập đoàn Lắp truyền hình FPT

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu của bạn tới các công ty khác thuộc tập đoàn Lắp truyền hình FPT để thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng tôi và cho phép chúng tôi duy trì và cung cấp Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT cho bạn.

Cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn khi thật lòng tin rằng điều đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý theo luật áp dụng, hoặc đáp lại quy trình pháp lý hợp lệ, như là lệnh khám xét, lệnh của toàn án, hoặc trát hầu tòa.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi thật lòng tin rằng điều đó là cần thiết vì lợi ích chính đáng của chúng tôi hoặc bên thứ ba liên quan tới an ninh quốc gia, thực thi pháp luật, kiện tụng, điều tra hình sự, bảo vệ an toàn của bất kỳ người nào, hoặc ngăn chặn sự kiện gây chết người hoặc thương tích về thân thể sắp xảy ra , miễn là chúng tôi cho rằng lợi ích đó không kém quan trọng hơn lợi ích hoặc quyền cơ bản hoặc sự tự do của bạn mà yêu cầu phải bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Người mua công việc kinh doanh của chúng tôi

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp chúng tôi bán hoặc thương lượng để bán công việc kinh doanh của mình cho bên mua hoặc người mua tiềm năng. Trong tình huống này, Lắp truyền hình FPT sẽ tiếp tục đảm bảo bảo mật các dữ liệu cá nhân của bạn và thông báo cho bạn trước khi dữ liệu cá nhân được chuyển giao cho bên mua hoặc trở thành đối tượng của chính sách quyền riêng tư khác.

 1. Lưu trữ và xóa dữ liệu

Chúng tôi chỉ giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào còn cần thiết nhằm cung cấp cho bạn Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT và vì mục đích kinh doanh chính đáng và thiết yếu, như là duy trì việc thực hiện Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT, đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu về các tính năng và đề xuất mới, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi giữ một số dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào bạn vẫn là người dùng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT. Ví dụ, chúng tôi sẽ giữ danh sách phát, thư viện bài hát và thông tin tài khoản của bạn.

Nếu bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn để không thể xác định được bạn trừ khi chúng tôi được phép hoặc bắt buộc theo luật phải duy trì một số dữ liệu cá nhân nhất định, bao gồm các trường như:

 • Nếu có vấn đề không giải quyết được liên quan đến tài khoản của bạn, như là nợ tín dụng trên tài khoản của bạn hoặc khiếu nại hoặc tranh chấp chưa được giải quyết, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân cần thiết cho đến khi vấn đề được giải quyết.
 • Khi chúng tôi cần giữ dữ liệu cá nhân cho các nghĩa vụ về pháp lý, thuế, kiểm toán và kế toán, chúng tôi sẽ giữ các dữ liệu cá nhân cần thiết cho khoảng thời gian theo luật định; và/hoặc
 • Khi cần thiết vì lợi ích kinh doanh chính đáng của chúng tôi như là chống gian lận hoặc duy trì an ninh cho các người dùng của chúng tôi.
 1. Các liên kết

Chúng tôi có thể hiển thị các quảng cáo từ các bên thứ ba và các nội dung khác liên kết với các website của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về thông lệ về quyền riêng tư và nội dung của bên thứ ba. Nếu bạn nhấn chuột vào quảng cáo hoặc liên kết của bên thứ ba, vui lòng hiểu rằng bạn đang rời khỏi Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT và dữ liệu cá nhân bạn cung cấp sẽ không được điều chỉnh bởi Chính Sách này. Vui lòng đọc chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba đó để nắm được họ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào.

 1. Giữ cho dữ liệu cá nhân của bạn an toàn

Chúng tôi cam kết bảo vệ các dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi thực thi các biện pháp kĩ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ an ninh cho dữ liệu cá nhân của bạn; tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng không có hệ thống nào là an ninh tuyệt đối. Chúng tôi đã thực thi những chính sách khách nhau bao gồm chính sách sử dụng biệt hiệu, mã hóa, truy cập và lưu trữ để phòng ngừa việc truy cập trái phép và lưu giữ không cần thiết các dữ liệu cá nhân trên hệ thống của chúng tôi.

Mật khẩu của bạn bảo vệ tài khoản người dùng của bạn, do đó chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng mật khẩu mạnh dành riêng cho tài khoản Lắp truyền hình FPT của bạn, không bao giờ chia sẻ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai, hạn chế truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn, và đăng xuất sau khi sử dụng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT.

 1. Trẻ em

Ngoại trừ Lắp truyền hình FPT Kids, ứng dụng riêng của Lắp truyền hình FPT có tại một số thị trường, Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT không dành cho cho trẻ em dưới 13 tuổi. Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT không được cung cấp cho trẻ em ở độ tuổi mà việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng là bất hợp pháp, hoặc yêu cầu chấp thuận của phụ huynh cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng theo quy định tại GDPR hoặc pháp luật địa phương khác.

Chúng tôi không chủ ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi hoặc dưới độ tuổi hạn chế được áp dụng ("Độ Tuổi Hạn Chế"). Nếu bạn dưới Độ Tuổi Hạn Chế, vui lòng không sử dụng Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT và không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi.

Nếu bạn là cha hoặc mẹ của trẻ em dưới Độ Tuổi Hạn Chế và biết được rằng con của bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho Lắp truyền hình FPT, vui lòng liên hệ chúng tôi và sử dụng biểu mẫu "Liên Hệ Với Chúng Tôi" trên Trung Tâm Quyền Riêng Tư, và bạn có thể yêu cầu thực thi quyền có liên quan của bạn được trình bày tại Mục 3 "Các quyền và ưu tiên của bạn: Cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát' của Chính Sách này.

Nếu chúng tôi biết được rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa các dữ liệu cá nhân này. Điều này có thể buộc chúng tôi phải xóa tài khoản Lắp truyền hình FPT của trẻ em đó.

 1. Thay đổi Chính Sách này

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách này.

Khi chúng tôi thay đổi đáng kể Chính Sách này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo hiển thị nổi bật phù hợp cho từng trường hợp, ví dụ, bằng việc hiển thị thông báo nổi bật trên Dịch Vụ Lắp truyền hình FPT hoặc gửi cho bạn email và/hoặc thông báo cho thiết bị. Chúng tôi có thể thông báo trước cho bạn.

Do đó, vui lòng đảm bảo rằng bạn đọc kỹ thông báo nêu trên.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chính Sách này và Lắp truyền hình FPT sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào, vui lòng truy cập Trung Tâm Quyền Riêng Tư trên Lắp truyền hình FPT.com để biết thêm chi tiết.

 1. Cách liên hệ với chúng tôi.

Cảm ơn bạn vì đã đọc Chính Sách này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách này, vui lòng liên hệ Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi bằng việc sử dụng biểu mẫu 'Liên Hệ Với Chúng Tôi' trên Trung Tâm Quyền Riêng Tư, gửi email tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Lắp truyền hình FPT

92 đường 23, KĐT Thành Phố Giao Lưu, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Lắp truyền hình FPT là bên kiểm soát dữ liệu cho mục đích xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính Sách này.

Chúng tôi hi vọng bạn yêu thích Lắp truyền hình FPT!

© Lắp truyền hình FPT.

 

 

Hotline: 0926.379.271
Chat Facebook
0926379271